Tin tức

Bình đại một lần nữa trúng tôm lớn nhờ vào yếu tố này

23/01/2018

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại là, chú nuôi rất thưa, chỉ khoảng 40-50 con thẻ/m2, và tốn hầu như rất ít thức ăn công nghiệp, men vi sinh xử lý cũng không nhiều, tất cả chi phí đều giảm đáng kể, nhưng giá thành trên mỗi kg lại tang lên ...

Tomgo và Swa Được Bà Con Nam Định Tin Dùng Như Thế Nào?

19/09/2017

Chú đại lý và những anh thanh niên đã chở chúng tôi đi vòng vòng các ao nuôi tôm nơi đây để biết rõ hơn về những mô hình mà nơi đây đang áp dụng, chúng tôi thật sự bất ngờ qua con mắt của chính mình, những ao nuôi nơi đây không quá ...