Tin tức

Bình đại một lần nữa trúng tôm lớn nhờ vào yếu tố này

23/01/2018

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại là, chú nuôi rất thưa, chỉ khoảng 40-50 con thẻ/m2, và tốn hầu như rất ít thức ăn công nghiệp, men vi sinh xử lý cũng không nhiều, tất cả chi phí đều giảm đáng kể, nhưng giá thành trên mỗi kg lại tang lên ...

Mất Bệnh " TIM " Vì Nuôi Tôm Lâu Năm

08/09/2017

Vì sao tôi lại nói vậy? Vì hầu như những người nuôi tôm lâu năm mà tôi gặp đều ở trong tình trạng này, cụ thể là một ông cậu ở Bạc Liêu mà tôi đã biết, Cậu có 3 ao tôm, 2 ao lớn và một ao nhỏ, khi tôi biết cậu là lúc cậu đang ...

Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Công Nghiệp

08/09/2017

Tôm phát triển tốt ở môi trường tự nhiên, mật độ vừa phải. Với môi trường nuôi Công nghiệp mật độ cao, chất thải lớn thì vấn đề chất lượng nguồn nước, làm sạch đáy và gây màu nước tạo thức ăn tự nhiên ban đầu là yếu ...